Programma: University of Hope

25-05-2018

Perspectief voor dalend Nederland

Kunnen boeren nog blijven boeren als het veengebied natter wordt?

Boeren hebben baat bij droge landbouwgrond en een lage grondwaterstand. Maar in het veengebied van Friesland en andere plekken in Nederland is meer ruimte nodig voor water: omdat het door klimaatverandering vaker harder regent, maar ook om bodemdaling en verzakking van huizen en wegen tegen te gaan. Bovendien beperkt een hoger waterpeil de CO2-uitstoot in veengebieden.  

Tegelijkertijd moet er ook ruimte blijven voor boeren. Hoe kunnen deze botsende belangen verenigd worden? Dat was de vraag die de onderzoekers van het Places of Hope atelier Nieuwe ruimte voor het veen, zichzelf gesteld hebben, een toekomstverkenning onder leiding van ateliermeester Jandirk Hoekstra in opdracht van een aantal ministeries, Wetterskip Fryslân, de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân, Staatbosbeheer, het Kadaster en de Planbureau voor de Leefomgeving.

De onderzoekers ontdekten dat melkveebedrijven zich weliswaar moeten aanpassen aan hogere waterstanden, maar dat het boerenbedrijf even rendabel kan blijven. Er is nog een ander voordeel: biodiversiteit en de aantrekkingskracht van het landschap gaan er door vernatting op vooruit. “Er ontstaat een gevarieerder gebied om in te verblijven en te varen. Het Lage Midden van Friesland wordt een gewild gebied waar je zin krijgt in de toekomst,” staat in de conclusies van de publicatie “Weerbaarder, guller en attractiever”.

Wilt u meer weten over de toekomst van het veengebied in Nederland? En hoe een houdbaar watersysteem, natuur en landbouw hand in hand kunnen gaan? Kom dan naar de University of Hope op 25 mei in de Kanselarij in Leeuwarden.

Programma:

13.30u

Inloop en rondleiding Places of Hope door curator van de tentoonstelling

14.30u

Nieuwe ruimte voor het veen, lage midden van Fryslân
Presentatie eerste atelier van Places of Hope door het team van de ateliermeester Jandirk Hoekstra: Peter de Ruyter, Paul Plambeck en Gert Jan van den Born

15.15u

Reflectie door deskundigen en bestuurders onder leiding van moderator David van Zelm van Eldik

16.00u

Tafelgesprekken: ‘landing’ op nationaal niveau, regionaal niveau, in kansrijke gebieden en in lokale initiatieven (landmakers)

16.45u

Conclusie plenair  

17.00u

Borrel

Tijd: 13.30u tot 1700u
Locatie: Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Aanmelden: klik hier

Meer lezen over dit onderwerp?

Het toegankelijkheidslabel van Placesofhope. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.