Werkzaamheden Peinder Mieden gestart


06/03/2018

Afgelopen week is een voorzichtig begin gemaakt met de eerste werkzaamheden in het gebied. De gemeente Smallingerland is gestart met het kappen van enkele bomen om ruimte te maken voor de ontsluitingswegen in het natuurgebied. De kap moet zijn afgerond uiterlijk 15 maart. De bomen die gekapt worden, worden elders in het gebied gecompenseerd.

Vijf jaar voorbereiding
Na bijna 5 jaar van voorbereiding en procedures kan de schep de grond in. Alle kavels zijn bezet, de eerste aanvragen omgevingsvergunningen liggen op het gemeentehuis. De verwachting is dat medio dit jaar de eerste kopers kunnen starten met de bouw van hun woning.
De kopersvereniging bestaat in juni 5 jaar, het eerste lustrum. Een beter moment om dit te vieren is nauwelijks denkbaar.

Bij de foto’s: De eerste bomen zijn geveld om ruimte te maken voor de wegenbouwers.


Het toegankelijkheidslabel van Placesofhope. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.