Unieke kans om te wonen in de natuur


04/03/2018

“Aan de rand van mijn dorp Opeinde is vanuit de burgers een plan ontwikkeld voor een coulisselandschap van 87 hectare. Ik ben er sinds 2008 bij betrokken. Vijf jaar geleden is er een kopersvereniging opgericht. De toekomstige bewoners hebben hier de unieke kans om te wonen in het halfopen landschap met boomsingels en water met veel biodiversiteit, zoals te zien op de maquette. Onze Place of Hope!"

Eigenaar wordt beheerder van het landschap

"De kavelprijs is zeer laag, maar de eigenaren worden daarbij wel beheerder van het landschap. Zij bepalen hoe het eruit komt te zien. We ontwikkelen daarbij terug naar de oude natuurwaarden. Precies het tegenovergestelde van de bouw van een Vinex-wijk, waarbij elk stukje natuur bebouwd moet worden. Alle kavels zijn inmiddels verkocht. Ik voel mijzelf een echte Landmaker, want dit plan is van onderop ontstaan. Maar je hebt altijd de overheid nodig. Daar zit een afbreukrisico. Er kan namelijk koudwatervrees zijn en gemeenteraden wisselen na vier jaar van samenstelling. Dat er steeds meer projecten zijn waarbij de burgers voorop lopen, zoals Holwerd aan Zee, vind ik zeer inspirerend.”

Jentje Steegstra

Secretaris kopersvereniging De Peinder Mieden

Het toegankelijkheidslabel van Placesofhope. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.