Uitkomst Artistieke Klimaattop


22/10/2018

Op 13 oktober 2018 vond de Artistieke Klimaattop plaats in Places of Hope, de Kanselarij in Leeuwarden. Tijdens de top werd aan een brief gewerkt aan dhr Nijpels zodat de Nederlandse delegatie in december niet met lege handen naar de Klimaattop in Polen hoeft.

Deze brief is op 17 oktober 2018 overhandigd aan dhr Ed Nijpels, voorzitter van de klimaattafels.
Lees hier de hele tekst.


Het toegankelijkheidslabel van Placesofhope. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.