Sector komt met alternatief veenweideplan


12/11/2018

Volgens LTO Noord regio-voorzitter Trienke Elshof is dit plan vanuit de sector nodig omdat andere alternatieve plannen over de veenweidevisie over elkaar heen buitelen. 'Niet alleen politieke partijen, ook burgerinitiatieven als Places of Hope kwamen dit voorjaar met allerlei voorstellen.'Die vinden dat de aanpak in de veenweide niet snel genoeg gaat, geeft Elshof aan. 'Het is nooit genoeg. Ze willen duizenden hectares plasdras. De realiteitszin ontbreekt vaak in deze plannen. Hiermee vermindert het draagvlak van boeren om mee te werken aan pilots in het veenweidegebied.'

Grondwaterpeil

In het alternatieve veenweideplan vragen LTO Noord, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Agrarische Jongen Fryslân, Vereniging Polderbelangen, de agrarische collectieven, Het Friesch Grondbezit en Feriening Biologyske Boeren Fryslân onder andere om meer naar het grondwaterpeil te kijken in plaats van verhoging van het slootpeil. 'Alleen het zomerpeil flink omhoog zetten heeft te weinig effect op de bodemdaling. We moeten daar breder naar kijken door de grondwaterstand als uitgangspunt te nemen', vindt Elshof. Daarnaast vinden de betrokken partijen dat niet alleen de uitstoot van CO2 als broeikasgas moet worden onderzocht, maar ook die van methaan en lachgas.

Schuttersputjes

Elshof benadrukt dat het alternatieve veenweideplan het lopend beleid niet gaat overrulen. 'Het geeft wel de reikwijdte van de landbouw aan. De veenweidevisie wordt een verkiezingsitem. Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen in het zicht komen de politieke partijen vanuit hun schuttersputjes weer met allerlei statements.'

Met het alternatieve plan wil de land- en tuinbouwsector helder zijn hoe de bodemdaling kan worden vertraagd en de landbouwsector bestaansrecht kan houden in het veenweidegebied, geeft de LTO Noord-bestuurder aan.

Groot pluspunt

Dat het alternatieve veenweideplan wordt gedragen door de brede landbouw in Friesland vindt Elshof een groot pluspunt. 'De zeven partijen staan met de neuzen in dezelfde richting.' De zeven partijen presenteren het alternatieve veenweideplan dinsdag.

 

Het toegankelijkheidslabel van Placesofhope. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.