Landmaker Joop Mulder in Ruimte+Wonen 3


27/09/2018

Joop Mulder creëert een sense of place in Noord-Nederland

De participatiemaatschappij legt de bal bij de mensen. Zij krijgen de ruimte om initiatieven te ontwikkelen, hun projecten in de buurt uit te zetten om hun leefomgeving er beter op te maken. Het woordt dat veel rond gaat is dat vooral hoger opgeleiden hier de kennis en kunde voor hebben, en dat deze groep het meeste profiteert van de 'burgerparticipatie'. Vergelijkbaar met de startups is het aantal burgerinitiatieven heel hoog, en het percentage dat na 1 jaar nog actief is zeer laag. Naast de vraag welke condities ervoor zorgen dat een project slagt en na geruime tijd ook stand houdt lijken persoonlijke kenmerken van de initiatiefnemers onderbelicht. Hier kunt dus de vraag: wie lukt het wel? 

De tentoonstelling Places of Hope, samengesteld door curatoren Maarten Hajer en Michiel van Iersel, neemt je mee naar bijzondere plekken en laat je kennismaken met tientallen inspirerende Landmakers: mensen die met hun projecten vormgeven aan onze leefomgeving en hoop en inspiratie bieden voor een duurzame toekomst. Hier komt Joop Mulder naar voren als initiatiefnemer van Sense of Place. Hij ontwikkelde in 35 jaar het Oerol Festival op Terschelling. Vanaf 2018 ontwikkelt hij projecten langs de Waddenkust, van Den Helder tot en met de Dollard. De verschillende locaties vertellen door wisselende interventies in het landschap elk een eigen verhaal en geven de ‘plek’ extra aantrekkingskracht en betekenis: ‘a sense of place’. De innoverende kunstwerken, ruimtelijke concepten, en bijzondere ontwerpen zijn altijd gebaseerd op de bouwstenen die natuur, cultuur (-historie) en landschap ons bieden.

Lees hier het volledige artikel


Het toegankelijkheidslabel van Placesofhope. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.