Landmakers: Ring-Ring

Interview: Janine ontdekt het fietsgeluk

Janine Hogendoorn is een doener: activistisch én een beetje anarchistisch, wars van regeltjes. Waarom, zo vroeg ze zich af, doen wij niet meer met de fiets in Nederland? Sinds dat ze zich serieus met deze vraag bezig hield is het haar ambitie geworden, om Nederland in 10 jaar het gezondste en schoonste land van de wereld te maken. “Door in te zetten op ‘want what we have’: onze fietscultuur, de relatief goede fietsinfrastructuur, onze creativiteit en de bereidheid tot sectoroverstijgende samenwerking”

Janine leerde dat effectieve communicatie sterk beïnvloed wordt door de interpretatie van feiten of data. In haar woorden: “Iedereen kijkt naar dezelfde sterren, maar ziet iets anders”. Net zoals bij de sterrenhemel, ziet iedereen dezelfde data maar interpreteert dat ook op eigen wijze. Vanuit dat besef kwam ze in de wereld van gedragsbeïnvloeding en ging ze servicegericht werken met IT’ers van banken. Niet om hen te straffen voor riskante financiële operaties, maar om hen te helpen de kwaliteit van de data omhoog te brengen.

Fietsen voor korting

Ze maakte zich zorgen over de ongezonde leefstijl en bewegingsarmoede van veel kinderen en bedacht Ring-Ring, een app voor de mobiele telefoon die de voordelen van het gebruik van de fiets in de stad inzichtelijk maakt. Ook stimuleert de app het gebruik van de fiets door voordelen te koppelen aan fietskilometers (Fkm’s), zoals korting bij winkeliers in de buurt en bijdragen aan burgerinitiatieven in samenwerking met gemeente Amsterdam.

Haar ambitie: Nederland in 10 jaar het gezondste en schoonste land ter wereld maken. Als toezichthouder van financiële markten leerde zij veel over de prikkels die menselijk gedrag beïnvloeden: maak gebruik van de intrinsieke motivatie van fietsers, zorg ervoor dat fietsen een gelijkwaardig alternatief wordt voor autogebruik in de stad en wees rechtvaardig in de verdeling van kosten en opbrengsten van de verschillende vervoerwijzen.

Keuzevrijheid is daarbij cruciaal: laat iedereen vrij in de keuze op basis van eigen intrinsieke motivatie (zoals gezondheid) en formuleer als overheid alleen de randvoorwaarden voor een gelijkwaardig vervoerssysteem. Ontwerpers en verkeerskundigen zouden de fietsinfrastructuur in de stad moeten (her)ontwerpen en inrichten vanuit het gezichtspunt van de fietser en niet (zoals nu vaak het geval is) de fietser neerzetten alsof het een automobilist is.

Het gaat om méér dan een vervoersmiddel

Om dat goed te kunnen doen, moeten we meer weten van de fietser. Dat brengt ons bij de data, de informatie, de communicatie en het gedragseffect en dus bij haar eigen bedrijf Ring-Ring, dat een “social purpose enterprise” is (“doing good and solving problems”). Allemaal ontstaan op de fiets en in een lichte staat van onthechting, die ontvankelijk maakt voor vragen zoals: wie is de fietser, waar fietsen ze, hoe beleven zij het fietsen, wat zijn hun routes en afstanden en hoe waarderen zij de fietstijd? Dat zijn gegevens die we te weinig kennen. Die data kunnen gebruikt worden om de fietsgebruik te belonen door middel van voordelen die je verdient via de app.

“De fiets”, zo zegt Janine, “gaat om veel meer dan alleen mobiliteit. Het gaat om gezondheid, CO2-reductie, groen en ruimte in de stad en economie. Het levert geld op voor jezelf, voor werkgevers en voor de belastingbetaler”.

Tekst: Peter Heerema & Philine Krosse

'Ring-Ring' volledig interview (PDF)

website Ring-Ring

Het toegankelijkheidslabel van Placesofhope. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.