Landmakers: Floriade Almere 2022

Interview: Landmaken als culturele opdracht: Floriade Almere 2022 

De 7e wereldtuinbouwtentoonstelling in Nederland wordt in 2022 gehouden in Almere. Jannewietske de Vries is directeur van de BV die speciaal voor deze Floriade is opgericht. Zij wil samen met andere partijen de meest innovatieve groene stedelijke ontwikkeling realiseren en op die manier blijvend verschil maken voor de gemeenschap.

Met name de verbinding tussen de Floriade en de toekomstagenda voor de stad en regio prikkelt haar. Ze ziet grote parallellen met het traject in Friesland, waar ze als gedeputeerde het initiatief nam voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018. “Ik wil impact hebben met een wereldevent, maar vooral deze impact brengen naar het dagelijks leven van de mensen”, zegt Jannewietske.

Een raster met vrije ruimte

Inhoudelijk is het ontwerp voor de Floriade helder en innemend. De essentie is een raster, dat door Winy Maas is getekend, met binnen het raster vrije ruimte voor bedrijven om iets te creëren wat te maken heeft met de ambities van de Floriade, met name om groene stedelijke ontwikkeling te combineren met de economische, ecologische en maatschappelijke ontwikkeling van de stad. Internationale projectontwikkelaars kunnen hier bijvoorbeeld hun meest interessante ontwikkelingen op het gebied van groene stedelijke ontwikkeling bouwen en dit na de Floriade verkopen. Tijdens de Floriade zullen er ook echt bedrijven actief zijn en mensen wonen op het terrein.

Organisch ontwikkelen

Het werkschema van Jannewietske voor de verwezenlijking van de Floriade is een simpele tekening met een aantal ballen, die projecten voorstellen. Zij ziet de dwarsverbanden. Dit organische beeld zal naar haar verwachting spoedig worden aangevuld met meer ballen. Hoe dit dan weer inzichtelijk blijft, weet zij ook nu ook nog niet. Dat zal zich gaandeweg wel ontwikkelen; dat heeft de ervaring haar geleerd. Veel geeft zij wel uit handen, zodat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen. Innovatie zit volgens haar vooral in het smeden van verbindingen. “Het is allemaal veel slimmer te organiseren als je het combineert”, zegt Jannewietske.

Landmaken als culturele opdracht

“Je kan pas gaan bijdragen aan de ‘global development goals’, de ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties voor de periode 2015 – 2030, als die doelen concrete betekenis krijgen voor mensen op verschillende niveaus”, zegt ze. Door het verbinden van groepen mensen, die elkaar misschien niet dagelijks spreken of zien, hen te laten samenwerken en hen betekenis te laten geven aan onderdelen van het programma. Dat maakt dat ze misschien ook structureel gaan bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. Misschien leidt het zelfs tot de oprichting van nieuwe bedrijven. “Ook stimuleren we de inzet van individuen met behulp van concrete culturele projecten. Zodat iedereen op een lichte manier stappen kan zetten en kan bijdragen aan de oplossing van vraagstukken. Dat blijvend verschil willen maken voor de gemeenschap, is toch wel een rode draad in mijn leven’, zegt Jannewietske.”

Tekst: Peter Heerema

'Floriade Almere 2022' volledig interview (PDF)

website Floriade Almere 2022

Het toegankelijkheidslabel van Placesofhope. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.