Contact & colophon

Would you like to receive more information regarding Places of Hope? Do you have questions or advice for the organization? Are you a land-maker looking to share details on your initiative? Contact us at info@placesofhope.nu

You could also follow us via:

   

Nieuwsbrief

Colophon

This exposition has been established on behalf of the Ministry of Interior and Kingdom Relations (IKR). The content of ‘Places of Hope’ is developed in a partnership between Urban Future Studio (UFS) part of Utrecht University, Non-Fiction and Bright.

Curators: Maarten Hajer (UFS) and Michiel van Iersel (Non-Fiction)
On behalf of:  Steering committee ‘Proeftuin Nederland van Morgen’(IKR)
Projectmanager: Hanna Lára Pálsdóttir (IKR)
Atelier manager: Jandirk Hoekstra (H+N+S Landscape Architects)
Research: Bright, Must & Urban Futures Studio

Production manager exhibition: Radna Rumping (Non-Fiction)
Production manager Program: Renske Keijzer (Rho Adviseurs)

Exhibition design: Bright
Graphic design: Koehorst in ‘t Veld
Realization exhibition: Artitude
Location: Hans-Paul van der Snee, Charles Renoult (De Kanselarij)

PR/ Social Media: Menno Bakker (NARVIC)

Places of Hope Partners

Made possible by:


The following people and companies have been indispensable in realizing 'Places of Hope'.

Urban Futures Studio: Chantal Campman, Chris ten Dam, Isabel Liedtke, Jesse Hoffman, Maarten Hajer, Peter Pelzer, Suzanne Potjer, Vanessa Timmer, Vivian Toemen, Wytske Versteeg.

Non-Fiction: Arif Kornweitz, Michiel van Iersel, Radna Rumping.

Bright: Gerjan Streng, Eva Gonzalez, Stephanie Ete, Susanna Scholten, Thijs van Spaandonk.

National Government: David van Zelm van Eldik, Eileen Buiting, Elize de Kock, Hans Leeflang, Hanneke Mostert, Ingrid Roos, Marian Pil, Marit Brandhorst, Max van den Berg, Mirjam van der Elst, Onno van Sandick, Peter Heij, Rolien de Jong.

Steering committee ‘Proeftuin Nederland van Morgen’: Hans Tijl (ministerie BZK, voorzitter), Hanna Lára Pálsdóttir (ministerie BZK, secretaris), Harmen de Haas (gemeente Leeuwarden), Henk Deinum (gemeente Leeuwarden), Jaap Verhulst (ministerie EZK), Klaas Kielstra (provincie Fryslân), Peter Luimstra (gemeente Leeuwarden), Hanny Stijnen (provincie Fryslân) en Wieke Tas (ministerie EZK).

Those involved in the atelier 'Nieuwe Ruimte voor het Veen': Auke Vogelzang (WetterSkip Fryslân), Gert Jan van den Born (Planbureau voor de Leefomgeving), Jan van Rijen (Wetterskip Fryslan), Jos Schouwenaars (Wetterskip Fryslan), Lenneke Buller (Stichting Beekdallandschap Koningsdiep), Paul Plambeck (Buro Sant en Co), Peter de Ruyter (Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur), Theo Vogelenzang (Wageningen Economic Research), Wiebren van Stralen (Agricologie).

Those involved in the atelier 'Het Zelfbewuste Noorden': Enno Zuidema (Enno Zuidema Stedebouw), Frank van Dam (Planbureau voor de Leefomgeving), Martijn Prins (DAAD Architects) Peter Veenstra (LOLA Landscape Architects), Simon Verbeeck (LOLA Landscape Architects), E&E Advies.

Other institutions: Bauke Dirk Lodewijk (BDL projectmanagement), Diane Prins (gemeente Leeuwarden), Hans Paul van der Snee (Stichting De Nieuwe Kanselarij), Charles Renoult (Stichting De Nieuwe Kanselarij), Schilderscool, PTH Groep, Van der Wiel, Artitude, Roxanne Merrell, Michiel van Houten (KNAG), Oeds Westerhof (Leeuwarden Culturele Hoofdstad), Peter Heerema (Locus), Philine Krosse (Dutchess Design), Sebastiaan van Berkel (MUST), Wendy van Schie (WVS congress)

And in collaboration with:

Albert Adema | Better Wetter | BNSP | Circulair Friesland | Circulaire Delta Regio’s | Cleantech Regio | College van Rijksadviseurs | Dark Sky | De Dijk is van Ons Allemaal | De Kanselarij | De Nieuwe Afsluitdijk | De Peinder Mieden | Dorpsmolen Reduzum | Duurzaam Ameland | Ecomunitypark | Eems-Dollard 2050 | Floriade Almere 2022 | Gebiedscoöperatie O-gen | Healthy Urban Living | Holwerd aan Zee | IBA Parkstad | Innovation Expo | It Nije Doarp | Kenin fan ‘e Greide | Klimaatactieve Regio’s | KNAG | Leeuwarden Culturele Hoofdstad | Lerend Netwerk Gezondheid en Ruimte | Marker Wadden | Provincie Gelderland | Programma naar een Rijke Waddenzee | Rho Adviseurs | Ring Ring | SADC | Samenwerkingsverband Noord Nederland | Sense of Place | Stimuleringsfonds |The Wise City | Urban Futures Studio | Wij Maken NL | Woudagemaal | WING | Pakhuis de Zwijger | Platform31 | Vereniging Deltametropool