Programma: University of Hope

05-11-2018

Verstedelijking #2

De echte uitdaging van de verstedelijking van de toekomst is om meerdere opgaven te koppelen, om wijken niet alleen duurzamer te bouwen en de CO2-uitstoot te beperken, maar ook om meer werkgelegenheid te creëren, ruimte voor ontspanning, beweging en ontmoeting te bieden, en nieuwe vormen van mobiliteit te stimuleren. Dit waren conclusies uit de vorige aflevering van de University of Hope over verstedelijking in september. Maar hoe formuleren we die nieuwe collectieve opdracht, waar, met wie en wie beslist daarover, daarover gaat deze tweede aflevering over verstedelijking op maandag 5 november in de Kanselarij in Leeuwarden.

13.30

Rondleiding door de tentoonstelling Places of Hope met inleiding door Maarten Hajer

14.30

Visie op de verstedelijking door Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ordening, ministerie van BZK

 

 

 

 

 

15.30

 

16.15

Keynotes geven hun visie op de verstedelijking van Nederland:

Floris Alkemade, Rijksbouwmeester en lid van het College van Rijksadviseurs

Adri Duivesteijn, Politicus en denker

Paul Gerretsen, Agent Vereniging Deltametropool

Bettina Bock, Bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland

Reflectie op de inleidingen door Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures Studio

Table of Hope, verdiepend gesprek in groepen

Plenaire discussie onder leiding van David van Zelm van Eldik, ministerie van BZK

17.00

Borrel in het Café van de Kanselarij.

Locatie: Kanselarij, Turfmarkt 11 Leeuwarden

Tijd: 13.30u tot 17.00u

Aanmelden kan via deze link

nl
en