Programma: Places of Hope

04-10-2018

Innovation Expo 2018

Innovatie door ‘Soft Spaces’: naar een nieuwe aanpak voor het veen

Tijdens de Innovation Expo 2018 wordt vanuit Places of Hope een sessie georganiseerd.

In deze sessie worden de resultaten van het Places of Hope atelier Weerbaarder, guller, attractiever - naar een nieuwe aanpak voor het veen het Lage Midden van Fryslân’ gepresenteerd. Maarten Hajer introduceert de benadering van complexe problemen via zgn. ‘soft spaces’ zoals ateliers of ontwerpstudio’s. Jan Dirk Hoekstra, ateliermeerster Places of Hope en Peter de Ruyter, hoofdontwerper van het atelier nemen u vervolgens mee in de actuele en urgente discussie over de toekomst van de Friese veenweide. Het atelier is een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling Places of Hope. In het veenatelier wordt de veenbodemdaling gekoppeld aan een klimaatbestendig zoetwatersysteem, Natura 2050 gebieden en innovatieve agrarische bedrijfsmodellen.

David van Zelm van Eldik zal met de zaal op zoek gaan naar de vraag hoe het verder moet met de veengebieden in Nederland. In Friesland, maar ook in Holland en Utrecht is de problematiek rond het veen (bodemdaling, CO2-uitstoot, waterproblematiek, landschapspijn) nijpend. Aan allerlei tafels wordt inmiddels druk naar oplossingen gezocht. In het veen-atelier van Places of Hope is de opgave in het licht van de lange termijn (2050) geplaatst en wordt een perspectief geschetst vanuit de samenhang der dingen.

Resultaten van het Places of Hope atelier zijn hier te vinden.

Tijd: 10.30u tot 11.15u

Aanmelden: via deze link

Locatie: RDM Onderzeebootloods in Rotterdam

 

 

Beeld: Toekomst utopia van Floriade Almere 2022
 

nl
en