Programma: Places of Hope

20-09-2018

Presentatie resultaten atelier ‘Zelfbewust Noord-Nederland’

Places of Hope presenteert de resultaten van het atelier ‘Zelfbewust Noord-Nederland’

1001 TUINEN VAN DUURZAAMHEID

Perspectieven voor zelfbewust Noord-Nederland

De opgave voor energietransitie voor het Noorden kan voor 40% worden ingevuld wanneer eigenaren van erven en inwoners van gehuchten, kleine en middelgrote dorpen gezamenlijk hun eigen energie opwekken. De kracht van het noorden schuilt in het collectief: het zijn de vele gemeenschappen die het Noorden aantrekkelijk maken en houden als leefomgeving voor de toekomst. En door samenwerkig kunnen afzonderlijke economische pijlers uitgroeien tot kansrijke clusters. Op 20 september presenteert ‘Places of Hope’ de uitkomsten van onderzoekend ontwerp ten behoeve van een vitale toekomst voor het Noorden.

Hoe kan de leefbaarheid worden gegarandeerd in tijden van krimp en vergrijzing? Hoe kan het Noorden zijn economische potenties benutten? Wat kan inzetten op lokale kracht voor de energievoorziening betekenen? En hoe kan het Noorden zich voorbereiden op klimaatverandering? Met die vragen hielden onderzoekers, ontwerpers en betrokken instanties zich de afgelopen periode in het Places of Hope atelier intensief bezig. De hooopvolle perspectieven die zullen worden gepresenteerd dienen als inspiratie voor omgevingsvisies en iedereen die aan de toekomst van het Noorden werkt, denkt of doet. En vooral om zin te krijgen in de toekomst.

In het atelier ontdekten we dat de kracht van gemeenschappen, in Friesland als ‘Iepen Mienskip’ gemunt, kan helpen het Noorden aantrekkelijk te houden als leefomgeving voor de toekomst. Juist daar waar mensen samenwerken ontstaat een kracht die groter is dan de som van individuen. Leefbaarheid, bereikbare voorzieningen en vitale kernen ontstaan door mensen die gezamenlijk de schouders eronder zetten. De opgave voor energietransitie voor het Noorden kan voor 40% worden ingevuld wanneer eigenaren van erven en inwoners van gehuchten, kleine en middelgrote dorpen gezamenlijk hun eigen energie opwekken. Het watersysteem van Noord-Nederland vraagt om forse bijsturing om het voor te bereiden op de toekomst. Andere vormen van landgebruik, met kansen voor natuurinclusieve landbouw, voor natuur, voor recreatie en voor energieopwekking. En economisch kan het Noorden nog sterker worden door te focussen op een aantal kansrijke economische clusters en een brede samenwerking te starten tussen bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstelingen en overheid.

De ontdekkingen die we in het atelier hebben gedaan hebben we ‘1001 tuinen van duurzaamheid’ van het Noorden genoemd. Voorbeelden daarvan zijn: de nieuwe lokale centra voor zorg en communicatie in de regio’s, de plekken van uitwisseling tussen stad, dorpen en ommeland in het concept van de ‘genereuze regio’, de campussen en andere plekken waar samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en publieke partijen economische innovaties tot stand brengen, de grote zonnedaken en dorpsmolens van de energiecoöperaties in de dorpen, de waaier aan verschillende vormen van grondgebruik waartoe het watersysteem uitnodigt. Het zijn de ‘Places of Hope’ waar de inspiratie en kracht van de samenleving zelf raken aan de grote thema’s van de toekomst. In het atelier ‘Zelfbewust Noord-Nederland’ is het vermoeden ontstaan van de grote impact die het zetten van kleine overzichtelijke stappen op gebied van de grote thema’s kan hebben. Laten de 1001 tuinen van duurzaamheid inspiratie zijn voor het proces dat daarbij hoort waarin burgers, publieke partijen, ondernemers, kennisinstellingen samenwerken aan plannen waarin en de revenuen van hun inspanningen lokaal landen.  

Het Places of Hope Atelier werd mogelijk gemaakt door Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties, de drie noordelijke provincies en de vier steden Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen. Het atelier Zelfbewust Noord-Nederland werd geleid door de ontwerpers Jandirk Hoekstra en Enno Zuidema en maakt deel uit van de tentoonstelling/manifestatie ‘Places of Hope’.

Waar: tentoonstelling Places of Hope in de Kanselarij, Turfmarkt 11 Leeuwarden

Tijd: 12.00u tot 13.30u

Aanmelden: per mail placesofhope@wvscongres.nl

nl
en