Programma: Places of Hope

13-04-2018

Rondetafelgesprek 2 - Atelier Het zelfbewuste Noorden

Het Places of Hope Atelier Het zelfbewuste Noorden

In dit atelier schetsen provincies en steden in Noord Nederland gezamenlijk een toekomstperspectief voor Drenthe, Friesland en Groningen als leef- en werkomgeving. Voor dat perspectief vormen de eigenheid, de sociaaleconomische positie en grote kwaliteiten op gebied van landschap en natuur uitgangspunt. Die worden gecombineerd met oplossingen voor de grote uitdagingen die klimaatverandering en energietransitie voor het gebied betekenen. Het perspectief vormt een ‘bod’. Wat heeft het Noorden te bieden als leefomgeving, als vestigingsplaats voor je bedrijf, als plek om te bezoeken? En: wat is er nodig en waarin moet worden geïnvesteerd om het hoopvolle perspectief ‘waar’ te laten worden?

Rondetafelgesprekken op 12, 13 en 20 april als startschot van het atelier

Drie rondetafelgesprekken in de tentoonstelling in Leeuwarden vormen het startschot van het atelier. Tijdens die gesprekken worden vanuit verschillende invalshoeken de bouwstenen klaargezet, waarmee ontwerpers/ onderzoekers het nieuwe perspectief op het Noorden gaan ontwikkelen. Per rondetafelgesprek zijn er telkens drie presentaties en wordt een column uitgesproken.

Op 13 april vindt het tweede Rondetafelgesprek plaats: Vanuit sociaal, demografisch, economisch perspectief kijken naar het Noorden

Presentaties van:

Bettina Bock (hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid RUG, over demografie en het toekomstperspectief voor krimpende gebieden)

Koen Salemink (onderzoeker ruimtelijke wetenschappen RUG, over participatie in het landelijk gebied)

Bas Doets (E&E Advies, over de veranderingen in de economie)

           Column door Herwil van Gelder (wethouder Leeuwarden, eerder De Marne)

Setting

Na de presentaties is er gesprek tussen presentatoren, een vast panel van ontwerpers/ onderzoekers (Enno Zuidema van EZS, Peter Veenstra van LOLA Landscape en Jelmer Pijlman van E&E Advies) en het publiek. Het gesprek wordt geleid door Jandirk Hoekstra  (H+N+S, atelierleider Het zelfbewuste Noorden).

Tijd: 13.30u - 16.30u
Locatie: Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Aanmelden: via deze link

 

Beeld: scenario Mozaïek uit onderzoek Sterker Noord-Nederland (2016)

nl
en