Programma: manifestatie

21-11-2018

Slot

Op woensdag 21 november komt alles wat is besproken en opgehaald samen bij de slotmanifestatie van Places of Hope. De resultaten uit de University of Hope worden gepresenteerd en overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mevrouw Ollongren en nieuwe landmakers stellen zichzelf voor. 

Tijd: volgt
Locatie: Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Aanmelden: link volgt

nl
en