Nieuws

17/04/2018

Joop Mulder creëert een Sense of Place in Noord Nederland

Joop Mulder is de bedenker en stamvader van Oerol. Tijdens dit jaarlijkse culturele festival op Terschelling is ‘de ziel van de plek´ de basis voor elk locatietheater. Na 35 jaar begint hij nu met kunst tegen de krimp op het vaste land. Het wordt één van de dragers van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Hoe kan het dat alles wat hij vastpakt vleugels krijgt en grote groepen in de samenleving inspireert? Wat doet hij anders en waarom? Joop Mulder neemt ons mee in zijn passie voor de ziel van de plek. read more

16/04/2018

Dark Sky

‘Feel the Night’ is een initiatief van architecte Nynke Rixt Jukema. Zij vecht voor de schoonheid van de nacht en het beschermen van stilte en duisternis als unieke attractie van Noord-Nederland. Haar initiatief is geadopteerd door het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ .Zo’n 43 partijen in het Noorden hebben met elkaar afgesproken om haar droom om te zetten in projecten en concrete maatregelen. Wat maakt het dat de droom van Nynke nu werkelijkheid wordt? Hoe lukt het haar om de kwetsbare waarde van duisternis op de maatschappelijke agenda te krijgen? read more

13/04/2018

'Table of Hope' Klimaatactieve regio's

Onder de noemer Proeftuin NL gingen vanaf 2015 de 15 benoemde landmakers op zoek naar toekomstige werkwijzen in de ruimtelijke omgeving. Ze experimenteerden in 15 hoopgevende praktijken, in een soort levend laboratorium. Een van die hoopgevende praktijken is de proeftuin KAS Twente (KlimaatActieve Stad Twente) van watergraaf en landmaker Stefan Kuks. In opdracht van de ministeries van IenW en BZK is tijdens ‘Leeuwarden culturele hoofdstad Europa 2018’ de tentoonstelling ‘Places of Hope’ (curator Maarten Hajer) ingericht. Aan de ‘Table of Hope’, de gesprekstafel die in deze periode elke vrijdag in Leeuwarden beschikbaar is voor een omgevingsvraagstuk, ontving Stefan Kuks op 13 april 2018 gasten uit waterschappen, gemeenten en van de ministeries van BZK en I&W. Het gesprek ging over de KlimaatActieve Regio’s als hoopgevende praktijk voor het Nederland van Morgen, zoals bedoeld in de in 2015 opgestelde toekomstagenda Manifest 2040. read more

05/04/2018

Bijzondere opening Places of Hope

De toekomst in beweging! Een merkwaardig gezicht: allerlei apparaten, waaronder een buitenboordmotor, printers, naaimachines en televisies, worden op woensdag 3 april ten grave gedragen in Leeuwarden. Liggend op grote karren maken ze deel uit van een bonte rouwstoet die dwars door het hart van de stad trekt. De stemming is allerminst droevig. Want deze vervuilende apparaten uit het recente verleden hebben hun tijd gehad. “Wij hebben nu zin in de toekomst!” read more

03/04/2018

Maquettes voor "De wijk van de toekomst" zijn gearriveerd

Hoe ziet Nederland er uit in 2050? Daarover dachten leerlingen na in de wedstrijd van de Geo Future School module ‘De wijk van de toekomst’. Voor de wedstrijd maakten leerlingen als eindopdracht een maquette van de wijk van de toekomst. Uit alle inzendingen zijn door de deskundige jury zes finalisten geselecteerd. Het was een lastige keuze, waarbij de jury vele mooie maquettes met brieven of vlogs voorbij heeft zien komen. De finalisten zijn leerlingen van het Drachtster Lyceum uit Drachten, het Twents Carmel College uit Oldenzaal, het Wartburg College locatie Guido de Brès uit Rotterdam, het Willem de Zwijgercollege uit Bussum, het Sondervick College uit Veldhoven en het Lyceum Sancta Maria uit Haarlem. read more

02/04/2018

Achter de schermen wordt hard gewerkt

Woensdag 4 april is het eindelijk zover. Dan opent Places of Hope haar deuren. In en rondom de Kanselarij in Leeuwarden vinden er gedurende acht maanden allerlei activiteiten in het kader van Places of Hope plaats. Voor jong en oud, buurtbewoner en professional. In de Kanselarij is er iedere maand een "University of Hope", maar verwacht ook een aantal excursies, waarbij Landmakers je meenemen naar hun projecten. We geven je alvast een kijkje achter de schermen. read more

01/04/2018

Duurzaam Ameland, groot worden door klein te blijven

Duurzaam Ameland. In 2020 wil het eiland volledig in zijn eigen energiebehoefte kunnen voorzien met duurzaam opgewekte elektriciteit en groen gas. Ook daarna wil Ameland steeds vijftien tot twintig jaar voor blijven lopen in de energietransitie. Een afgegrensd gebied als omgeving om nieuwe technieken en slimme systemen te testen in real life. Met de Amelander bevolking die actief meedenkt. Het eiland lijkt een startpunt voor verandering. Luc van Tiggelen trekt het proces namens de gemeente. Hoe doet hij dat? Waarom kan hij versnellen waar de rest van Nederland in 2020 blij mag zijn met 14% duurzame energie? read more

31/03/2018

Paul ziet zonder transdisciplinair leren de waterkwaliteit niet verbeteren

Water is essentieel voor ons leven op aarde. De groeiende wereldbevolking en de klimaatproblematiek maken het noodzakelijk dat we op een geheel andere manier met ons water omgaan. En dit beïnvloedt de ruimtelijke en economische organisatie van gebieden ingrijpend. Voor elke regio is dit verschillend. Geen enkel vakgebied heeft de kennis of mogelijkheden om de uitdagingen waar we voor staan zelfstandig op te lossen. Paul van Eijk werkt nu als strategisch adviseur en programmamanager bij Waterschap Vallei en Veluwe. Eigenlijk doet hij overal hetzelfde maar iedere keer weer in een andere context. Hij werkt aan innovatieruimtes en transdisciplinaire leeromgevingen. Hoe zien deze leeromgevingen voor onze toekomst eruit? En wat betekent dit nieuwe werken voor de betrokkenen en hun organisaties? read more

30/03/2018

Hoe brengen we het leven terug in de Eems-Dollard?

Ver weg van Den Haag ligt een in potentie prachtig natuurgebied. Maar nu belemmert een grote hoeveelheid slib die potenties. Hoe kunnen we het Eems-Dollardestuarium weer tot leven wekken? En hoe kunnen we de Duits-Nederlandse samenwerking in dit gebied op een hoger plan tillen? Met de Westerschelde is het Eems-Dollardestuarium nog één van de laatste twee open estuaria van ons land met een ongehinderde overgang tussen rivier en Noordzee, zoet en zout en in principe voedselrijk brak water. Maar ondertussen is vanwege het talrijke slib een hoge vertroebeling ontstaan die ontwikkeling van de natuur belemmert. We spreken met landmaker Ellen Farwick van de Groningse Natuur en Milieufederatie. Wat is het lot van dit grensgebied, dat een gedeelde verantwoordelijkheid is van Nederland en Duitsland? read more

29/03/2018

Jij kunt nog meelopen in de optocht komende woensdag!

Op woensdag 4 april wordt in Leeuwarden de tentoonstelling ‘Places of Hope’ geopend. Dat gebeurt met de ‘Parade van de Nieuwe Tijd.’ Een bijzondere optocht, met vrolijke muziek, dwars door de Leeuwarder binnenstad. Leeuwarders, maar ook honderden ondernemers, wetenschappers, burgemeesters en tientallen schoolkinderen, dragen overbodig geworden spullen uit het fossiele verleden in optocht door de binnenstad van Leeuwarden. Meelopen? Dat kan! Kom gewoon op 4 april om 11.30 uur op het binnenplein van de Blokhuispoort en maak het mee! En heb je zelf nog een onnodig attribuut uit het verleden? Neem het gerust mee! LET OP: Meelopen in de optocht kan altijd! Aanmelden voor de officiële opening is niet meer mogelijk. Het maximale aantal bezoekers is bereikt. read more

27/03/2018

De creatie van Campusstad Leeuwarden

Leeuwarden huisvest als Kenniscampus reeds lange tijd een breed aantal mbo- en hogescholen. Daarnaast bezit de stad diverse creatieve broedplaatsen en campussen gericht op watertechnologie (Watercampus) en zuivel (Dairycampus). De Energiecampus is in ontwikkeling. Ook is recent de RuG-campus Fryslân gestart en hierdoor zijn vanaf 2018 veel academische studenten en promovendi in Leeuwarden aan de slag. Vanuit de verschillende campussen wordt gewerkt aan betekenisvolle opgaven voor de gehele provincie Fryslân. Harmen de Haas vervult een verbindende rol en is aanjager. Hoe pakt hij projecten aan en hoe verbindt hij onderwijs, bewoners, bedrijfsleven en cultuur? Hij verwoordt de kracht van Leeuwarden op dit vlak als volgt: “De stad is onze campus en de regio is onze proeftuin”. read more

22/03/2018

Zin in de toekomst met 'Places of Hope'

Tentoonstelling over ‘het Nieuwe Nederland’ De komende decennia staat er voor Nederland veel op het spel op het gebied van ruimte, economie en leefomgeving. Er moeten één miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, maar waar? En hoe? De schaalvergroting en intensivering van de landbouw heeft zijn grenzen bereikt. En wat te denken van het klimaat? In navolging van het klimaatakkoord van Parijs (2015) willen wij Nederlanders in 2030 maar liefst de helft minder broeikasgas uitstoten. Ga er maar aan staan. Sommigen zinkt de moed bij dergelijke opgaven in de schoenen. De tentoonstelling Places of Hope kiest een geheel andere invalshoek. “De oplossingen voor Nederland liggen niet in de statistiek, maar in de verbeelding’, aldus curator Maarten Hajer. “Wie de tentoonstelling bezoekt gaat anders denken; gaat anders vóelen.” ‘Places of Hope’ wordt op 4 april feestelijk geopend en is tot en met 25 november te zien in de Kanselarij Leeuwarden, als onderdeel van het programma van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018‎. read more