Contact & colofon

Wilt je meer informatie ontvangen over Places of Hope, heb je vragen of tips aan de organisatie?
Ben je zelf Landmaker en wil je jouw initiatief delen? Neem dan contact op:
info@placesofhope.nu

Volg Places of Hope ook via:

   

Colofon

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Places of Hope is inhoudelijk uitgewerkt in een samenwerkingsverband van de Urban Futures Studio (UFS) van de Universiteit van Utrecht, Non-Fiction en Bright.

Curatoren: Maarten Hajer (UFS) en Michiel van Iersel (Non-Fiction)
In opdracht van: Stuurgroep Proeftuin Nederland van Morgen (BZK)
Projectleider: Hanna Lára Pálsdóttir (BZK)
Ateliermeester: Jandirk Hoekstra (H+N+S Landscape architects)
Onderzoek: Bright, Must & Urban Futures Studio

Productieleider tentoonstelling: Radna Rumping (Non-Fiction)
Productieleider programma: Renske Keijzer (Rho adviseurs)

Tentoonstellingsontwerp: Bright
Grafisch ontwerp: Koehorst in ’t Veld
Realisatie tentoonstelling: Artitude
Locatie: Hans-Paul van der Snee, Charles Renoult (De Kanselarij)

PR / sociale media: Menno Bakker (NARVIC)

Partners Places of Hope


De volgende personen en bedrijven zijn onmisbaar geweest bij realiseren van ‘Places of Hope’.

Urban Futures Studio: Chantal Campman, Chris ten Dam, Isabel Liedtke, Jesse Hoffman, Maarten Hajer, Peter Pelzer, Suzanne Potjer, Vanessa Timmer, Vivian Toemen, Wytske Versteeg.

Non-Fiction: Arif Kornweitz, Michiel van Iersel, Radna Rumping.

Bright: Gerjan Streng, Eva Gonzalez, Stephanie Ete, Susanna Scholten, Thijs van Spaandonk.

Rijksoverheid: David van Zelm van Eldik, Eileen Buiting, Elize de Kock, Hans Leeflang, Hanneke Mostert, Ingrid Roos, Marian Pil, Marit Brandhorst, Max van den Berg, Mirjam van der Elst, Onno van Sandick, Peter Heij, Rolien de Jong.

Stuurgroep Proeftuin Nederland van Morgen: Hans Tijl (ministerie BZK, voorzitter), Hanna Lára Pálsdóttir (ministerie BZK, secretaris), Harmen de Haas (gemeente Leeuwarden), Henk Deinum (gemeente Leeuwarden), Jaap Verhulst (ministerie EZK), Klaas Kielstra (provincie Fryslân), Peter Luimstra (gemeente Leeuwarden), Hanny Stijnen (provincie Fryslân) en Wieke Tas (ministerie EZK).

Betrokkenen bij atelier ‘Nieuwe Ruimte voor het Veen’: Auke Vogelzang (WetterSkip Fryslân), Gert Jan van den Born (Planbureau voor de Leefomgeving), Jan van Rijen (Wetterskip Fryslan), Jos Schouwenaars (Wetterskip Fryslan), Lenneke Buller (Stichting Beekdallandschap Koningsdiep), Paul Plambeck (Buro Sant en Co), Peter de Ruyter (Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur), Theo Vogelenzang (Wageningen Economic Research), Wiebren van Stralen (Agricologie).

Betrokkenen bij atelier ‘Het Zelfbewuste Noorden’: Enno Zuidema (Enno Zuidema Stedebouw), Frank van Dam (Planbureau voor de Leefomgeving), Martijn Prins (DAAD Architects) Peter Veenstra (LOLA Landscape Architects), Simon Verbeeck (LOLA Landscape Architects), E&E Advies namen nog niet bekend

Andere personen en instellingen: Bauke Dirk Lodewijk (BDL projectmanagement), Diane Prins (gemeente Leeuwarden), Hans Paul van der Snee (Stichting De Nieuwe Kanselarij), Charles Renoult (Stichting De Nieuwe Kanselarij), Schilderscool, PTH Groep, Van der Wiel, Artitude, Roxanne Merrell, Michiel van Houten (KNAG), Oeds Westerhof (Leeuwarden Culturele Hoofdstad), Peter Heerema (Locus), Philine Krosse (Dutchess Design), Sebastiaan van Berkel (MUST), Wendy van Schie (WVS congress)

En in samenwerking met:

Albert Adema | Better Wetter | BNSP | Circulair Friesland | Circulaire Delta Regio’s | Cleantech Regio | College van Rijksadviseurs | Dark Sky | De Dijk is van Ons Allemaal | De Kanselarij | De Nieuwe Afsluitdijk | De Peinder Mieden | Dorpsmolen Reduzum | Duurzaam Ameland | Ecomunitypark | Eems-Dollard 2050 | Floriade Almere 2022 | Gebiedscoöperatie O-gen | Healthy Urban Living | Holwerd aan Zee | IBA Parkstad | Innovation Expo | It Nije Doarp | Kenin fan ‘e Greide | Klimaatactieve Regio’s | KNAG | Leeuwarden Culturele Hoofdstad | Lerend Netwerk Gezondheid en Ruimte | Marker Wadden | Provincie Gelderland | Programma naar een Rijke Waddenzee | Rho Adviseurs | Ring Ring | SADC | Samenwerkingsverband Noord Nederland | Sense of Place | Stimuleringsfonds |The Wise City | Urban Futures Studio | Wij Maken NL | Woudagemaal | WING | Pakhuis de Zwijger | Platform31 | Vereniging Deltametropool