nl
en

Van 4 april t/m 25 november 2018 geeft de tentoonstelling en het programma Places of Hope in Leeuwarden een nieuw perspectief op het Nederland van morgen.

Places of Hope

“Places of Hope wordt een plek van de verbeelding. Wie naar buitenkomt blikt de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.” Maarten Hajer, curator

OVER PLACES OF HOPE

Op dit moment leven veel van ons nog in de vorige eeuw. We wonen in een naoorlogs rijtjeshuis of betonnen portiekflat. We werken op een afgelegen bedrijventerrein of eentonig kantorenpark. En we zitten dagelijks in onze auto in de file op de ringweg. Ook de manier waarop we onze huizen verwarmen, onze energie opwekken of omgaan met ons afval stamt uit de vorige eeuw. Uit een tijd dat het niet op kon.

Hoe kunnen we de uitdagingen van de 21e eeuw, van de klimaatopgave tot sociale cohesie, te lijf gaan als we blijven hangen in het verleden? Rijdend op de ringweg lijkt de revolutie nog ver weg. Maar gelukkig wordt er al hard gewerkt aan het nieuwe Nederland. Door heel uiteenlopende mensen, van dijkgraaf tot dorpsbewoner. En vaak op verrassende plekken. Daar waar we de sterrenhemel weer kunnen zien, wonen met droge voeten in een eigen natuurgebied of met buren een windmolen aanschaffen die het hele dorp van stroom voorziet.

De tentoonstelling Places of Hope, samengesteld door curatoren Maarten Hajer en Michiel van Iersel, neemt je mee naar deze bijzondere plekken en laat je kennismaken met tientallen inspirerende Landmakers: mensen die met hun projecten vormgeven aan onze leefomgeving en hoop en inspiratie bieden voor een duurzame toekomst. Die toekomst begint in Leeuwarden, en in Noord-Nederland, waar mens en natuur en stad en platteland, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Places of Hope vindt plaats in de monumentale Kanselarij aan de Turfmarkt. Eeuwenlang spraken raadsheren en regenten hier over de inrichting van het omringende land. Die tijd is voorbij. De Kanselarij is nu een creatieve plek voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst. Places of Hope laat een selectie van Landmakers van vandaag zien én nodigt bezoekers uit om ook zelf de woonwijk en het buitengebied van de toekomst met elkaar vorm te geven.

VIER PIJLERS

Het is tijd voor een nieuwe benadering van ‘landmaken’, waarbij niet alleen ruimtelijke professionals, maar ook een breder publiek wordt uitgenodigd mee te praten over het Nederland van morgen en hier aan bij te dragen. Dit wordt op vier manieren gedaan:

  • Door de interactieve tentoonstelling Places of Hope te openen voor een breed publiek, met telkens een interessant programma en persoonlijke benadering.
  • Door een werkplaats voor onderzoek en ontwerp aan te bieden met speciale focus op Noord-Nederland. Het atelier ‘Landbouw en water in het Lage Midden van Fryslân’ waar het veenweidegebied model staat voor een aantal regio’s in Nederland en het atelier ‘Het zelfbewuste Noorden’ dat een perspectief biedt voor de drie provincies.
  • Door een manifestatie te organiseren met een opening op 4 april en sluiting in november 2018 en een actief programma (in de Kanselarij en op verschillende locaties), met daarnaast een lerend netwerk van Landmakers overal in Nederland.
  • Door beelden en verhalen te publiceren met een wenkend perspectief voor regionale ontwikkelingen en Nederland als geheel in een internationale context.

Places of Hope

BEZOEK

Places of Hope vindt plaats van 4 april t/m 25 november 2018. De tentoonstelling is wekelijks geopend van donderdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Daarnaast vinden er gedurende de hele periode programma’s en activiteiten plaats, met soms activiteiten in de avonduren. Het programma wordt begin 2018 op deze website bekend gemaakt.

Places of Hope is te zien in de Kanselarij en omliggende gebouwen, gelegen aan de Turfmarkt 11 in Leeuwarden.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk.

ACHTERGROND

Places of Hope vindt plaats in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en neemt Noord-Nederland als vertrekpunt naar de toekomst.

De tentoonstelling maakt onderdeel uit van het meerjarige programma Proeftuin Nederland van Morgen waar innovaties voor de fysieke leefomgeving voorop staan. Klimaatverandering en circulaire economie, een land met sociaal-inclusieve steden en dorpen en een evenwichtige economische ontwikkeling, het zijn de opgaven voor het Nederland van de toekomst. Het is duidelijk dat hier een grote ruimtelijke, sociale en bestuurlijke opgave ligt. Hoe mobiliseren we de energie om deze transitie in te zetten? Samen met Landmakers uit heel Nederland laat de Proeftuin Nederland van Morgen zien hoe verschillende praktijken nu aan de strategische opgaven van Nederland werken.

Proeftuin Nederland van Morgen is een initiatief van diverse ministeries en komt tot stand in samenwerking met tientallen regionale en lokale partners in het hele land.

De Proeftuin Nederland van Morgen geeft elke twee jaar een update aan een breed publiek. Na de Innovation Expo in 2016, biedt Leeuwarden-Fryslân 2018 de volgende mogelijkheid met Places of Hope, waarna de IBA Parkstad Manifestatie in 2020 en de wereldtentoonstelling Floriade in 2022 te Almere zullen volgen.

PARTNERS PLACES OF HOPE

Landmakers
Noord-Nederland:
Duurzaam Ameland, Holwerd aan Zee, Dark Sky, Sense of Place, Eems Dollard 2050, De nieuwe Afsluitdijk, Woudagemaal, Ecommunitypark, Kenin fan e Greide, Leeuwarden Campusstad, Dorpsmolen Reduzum, Peinder Mieden, It Nije Doarp en Better Wetter

Nationaal:
Cleantech Regio, Marker Wadden, Circulaire Werkmilieus SADC, Healthy Urban Living, Gebiedscooperatie O-gen, De Dijk is van ons Allemaal, The Wise City, IBA Parkstad, Floriade Almere, Ring Ring, Circulaire Delta Regio’s, Klimaatactieve Regio’s, Leerateliers BNSP, Lerend netwerk Gezondheid en Ruimte, Omgevingsvisie Gelderland

CONTACT

Wilt u meer informatie ontvangen over Proeftuin Nederland van Morgen of Places of Hope, heeft u input voor het programma of wilt u op andere wijze betrokken zijn in 2018? Neem dan graag contact op:

info@placesofhope.nl